|


Asiakasrekisterin tietosuojaseloste 24.5.2018

Eu tietosuojauudistuksen (GDPR) 25.5.2018 mukainen rekisteriseloste.


Rekisterin nimi:

My oWn saddle asiakasrekisteri


Rekisterinpitäjä:

My oWn saddle (Y-2343287-7)

/Pia Ahokas

Tuusula, Finland

info@myownsaddle.com

www.myownsaddle.com


Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.


Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille;

Luovutamme henkilötietoja maksupalvelu yhteistyökumppanillemme (Chekcout Finland) , verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Henkilötietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle;

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakkaan oikeudet; Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

yhteistyökumppanit

                   Luhtajoen Ratsutila